Nowości:

Aplikacja b2b

Codzienna praca z tekstami – aplikacje oraz edytory treści dla firm
Każdy kto pracuje przy komputerze nie może egzekwować własnej pracy bez niezbędnych w tym celu oprogramowań. W każdym nieomalże komputerze odnajdują się Edytory tekstu. Są to odpowiednie programy do tworzenia przeróżnego rodzaju dokumentów, plików i folderów. Pisma kreowane w tych programach są w stanie zawierać pomiędzy innymi Tekst, grafikę, animację oraz różnego rodzaju obrazki. Edytory tekstu przynoszą użytkownikom dużo możliwości, do jakich zaliczamy pomiędzy innymi: pisanie, kopiowanie i przenoszenie tekstu, wstawianie tabel, przeróżnych rysunków, wykresów oraz zezwala na dokonywanie zmian w napisanym tekście bez dowolnych widoczności. Również programy te wykorzystywane są nieomalże wszędzie. Miejscem, w którym można spotkać się z edytorami tekstu są na przykład szkoły, miejsca pracy a w szczególności dom. Jak najbardziej edytory tekstu zaliczane są do aplikacji oraz trzeba je zamontować by zdołać z nich korzystać – przetestuj Projektowanie aplikacji internetowych. W edytorach tekstu wolno spotkać się z takimi pojęciami jak na przykład margines, akapit, interlinia, nagłówek i wiele innych. Ktokolwiek kto przystępuje do pracy z tym programem powinien zastanowić się jakie ma być przeznaczenie pisanego tekstu.